Alle collecties
Themes
Theme Switch
Theme Switch: Section 3: Counters
Theme Switch: Section 3: Counters
Niels van Vlerken avatar
Geschreven door Niels van Vlerken
Meer dan een week geleden bijgewerkt
section3.jpg
blobid0.png

Section height
Stel hier de hoogte in van de sectie.
Keuze uit: Large, Medium, Small.

Color palette
Stel hier het kleurenpallet in, de paletten kan je zelf instellen bij: Visueel -> Color Palette

Align
Hoe moet de tekst uitgelijnd worden?
Dit kan links, in het midden of rechts (left, center, right)

Content width
Deze optie werkt alleen als de setting "Align" op center is ingesteld.
Hoe breed moet de content zijn?
Keuze uit: Small, medium, large.

Counter width
Deze optie werkt alleen als de setting "Align" op center is ingesteld.
Hoe breed moeten de counters zijn?
Keuze uit: Small, medium, large.

Counter number size
Welke tekstgrootte moeten de counters zijn?
Heading 1 t/m heading 4

Show fancy counter effect
Wil je een gaaf "optellend" effect als het block in zicht komt? Activeer dan deze setting.

Title
Vul hier de titel in van deze section.

Text
Vul hier de tekst in van deze section

blobid1.png

Activate first, second, third counter
Schakel deze opties in om de "counters" te activeren.

Counter 1, 2, 3 number
Vul hier het nummer in dat de counter moet aangeven.

Counter 1, 2, 3 text
Vul hier de tekst voor de counter in.

Was dit een antwoord op uw vraag?